Ta strona wykorzystuje pliki cookies, w celu zapewnienia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z regulaminem Smallplanet.aero. Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polityka prywatności

Small Planet Airlines UAB, kod spółki 300659612, z siedzibą przy J. Basanavičiaus 15, LT-03108, w Wilnie, oraz Small Planet Airlines Sp. z o.o., kod spółki  0000342451, z siedzibą przy Krakowiaków 48, 02-255, w Warszawie, w Polsce, (dalej zwane wspólnie – Spółkami) zobowiązują się do ochrony Państwa prywatności tj. zapewnienia bezpieczeństwa Państwa informacji osobowych (dalej zwanych – Informacjami), które podają Państwo Spółkom zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych.
Spółki zbierają Informacje, które zawierają dane Państwa lub osoby przez Państwa reprezentowanej takie jak: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, adresy e-mail, numery telefonów (komórkowych), informacje o dokumentach tożsamości (paszportach lub dowodach tożsamości), datę i miejsce wydania dokumentu, datę ważności dokumentu, szczegóły kart kredytowych/debetowych lub innego narzędzia płatności, informacje na temat specjalnych warunków usług (dotyczy jedynie pasażerów ze specjalnymi potrzebami medycznymi). Podają Państwo Informacje dobrowolnie przy użyciu systemów wskazanych poniżej i w następującym celu:
 
  • Usługi odprawy internetowej (dalej zwanej – WCI) dostępnej jeśli życzą sobie Państwo (i) zarejestrować się na lot obsługiwany przez Spółki, (ii) wybrać miejsce, (iii) wcześniej zamówić posiłki, (iv) zarezerwować miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi, (v) zamówić dodatkowy bagaż, (vi) zamówić usługę transportu dodatkowego sprzętu, (vii) zarezerwować szybką odprawę, (viii) zamówić usługę „Business Club” na konkretnym lotnisku;
  • Usługi Systemu Zarządzania Reklamacjami Klientów (CCMS) dostępnej jeśli maja Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia w związku z usługami świadczonymi przez Spółki i chcieliby Państwo złożyć reklamację. Spółki umożliwiają złożenie reklamacji przez stronę internetową Spółek przy użyciu CCMS;
  • Ponadto Spółki zbierają Informacje, które podają Państwo dobrowolnie przez wiadomości e-mail, listy polecone, faks, telefon lub bezpośrednio w siedzibie Spółek (w zależności od tego, co ma zastosowanie). Informacje otrzymane w ramach wyżej wymienionych metod zostaną umieszczone i zarchiwizowane w CCMS. Mają Państwo dostęp do powyższych informacji i prawo do ich poprawy.
Informacje będą wykorzystywane zgodnie z celami, w jakich zostały podane Spółkom:
 
  • Informacje podane przy użyciu WCI będą wykorzystywane i przechowywane w celu spełnienia Państwa wymogów (patrz „Informacje zbierane przez Spółki”) oraz w celu: (i) skontaktowania się z Państwem w przypadku zmiany godziny lotu lub odwołania lotu, (ii) weryfikacji i (lub) sprawdzenia szczegółów karty kredytowej lub innej metody płatności, (iii) związanym ze sprawami imigracyjnymi, bezpieczeństwem celnym, (iv) związanym z bezpieczeństwem, zdrowiem, sprawami administracyjnymi, zapobieganiem przestępstw, wykrywaniem przestępstw, sprawami prawnymi, (v) analizy statystycznej, (vi) audytu;
  • Informacje podane przy użyciu CCMS będą wykorzystywane i przechowywane w następujących celach: (i) zbadania reklamacji, (ii) możliwości skontaktowania się z Państwem przez Spółki w celu odpowiedzi na reklamację, (iii) możliwości skontaktowania się z Państwem przez Spółki w przypadku otrzymania dodatkowym informacji, (iv) możliwości skontaktowania się z Państwem przez Spółki w celu pokrycia strat finansowych, (v) możliwości Spółek do pokrycia strat finansowych, (vi) celach prawnych, (vii) analizy statystycznej, (viii) audytu.
Poprzez dostarczenie nam swoich danych osobowych potwierdzają i wyrażają Państwo wyraźną zgodę względem Spółek (w zależności od danego przypadku) na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z  niniejsza Polityką i obowiązującymi prawami i regulacjami, w tym na wykorzystywanie danych przez pracowników Spółek zgodnie z wyżej wymienionymi celami (patrz „Cele zbierania Informacji”) oraz w wyżej wspomnianym zakresie.

Spółki zarządzają Państwa Informacjami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych i Państwa wolą.

Państwa Informacje są przechowywane w systemie CCMS lub WCI. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać informacje o swojej historii rejestracji pasażera, jakichkolwiek danych przechowywanych przez Spółki (odpowiednio), informacje o przetwarzaniu danych lub jednostkach przetwarzających dane (jeśli dotyczy) lub poprosić o zmianę lub usunięcie Państwa Informacji, prosimy o bezpośredni  kontakt ze Spółkami (odpowiednio).

Mają Państwo prawo do odmowy podania informacji osobowych. W takim przypadku Państwo automatycznie (i) zrzekają się prawa do reklamacji w związku z usługami świadczonymi Państwu przez Spółkę, (ii) zrzekają się Państwo możliwości korzystania z WCI (odprawy internetowej), ponieważ Państwa dane osobowe są konieczne w celu przetworzenia Państwa reklamacji oraz świadczenia usług podanych powyżej (patrz „Informacje zbierane przez Spółki”).
Ujawnienie Państwa Informacji osobowych osobom trzecim może być konieczne w celu zapewnienia płynnej dostawy produktów, usług i informacji na Państwa życzenie. W tym celu i celach wymienionych powyżej (patrz „Cele zbierania Informacji”) Spółki mogą dostarczać Państwa informacje innym jednostkom, które działają względem Spółek jako jednostki przetwarzające dane w celach określonych w niniejszej polityce oraz innych celach przez Państwa zatwierdzonych.

Zostają Państwo niniejszym powiadomieni o ujawnieniu Państwa danych osobowych oraz wyraźnie wyrażają Państwo zgodę na takie ujawnienie danych bez potrzeby dodatkowych powiadomień w związku z takim ujawnieniem Państwa danych osobowych przez Spółki określonym jednostkom przetwarzającym dane zatrudnionym przez Spółki. Spółki nie są odpowiedzialne za żadne szkody wynikłe z wykorzystania Państwa danych osobowych przez osoby trzecie określone powyżej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Spółki mogą również udostępnić Państwa informacje organom rządowym lub organom ochrony porządku publicznego na ich żądanie w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem.

Spółki stosują wszystkie wymagane prawem odpowiednie środki techniczne i zabezpieczające w celu zapewnienia ochrony i bezpiecznego przechowywania Państwa informacji osobowych  oraz ochrony Państwa informacji osobowych przed dostępem jednostek nieupoważnionych, ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, zmianą lub nieautoryzowanym usunięciem. Spółki przykładają specjalna uwagę do bezpiecznego przesyłania danych osobowych i finansowych. Dane te są przesyłane z Państwa komputera do serwera rezerwowego Small Planet Airlines UAB poprzez zakodowane kanały.
MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:
 
  1. Wiedzy o zarządzaniu Państwa informacjami osobowymi;
  2. Dostępu do Państwa informacji osobowych oraz sposobu ich przetwarzania;
  3. Żądania poprawy, zniszczenia Państwa informacji osobowych lub zaprzestania działań przetwarzających (z wyjątkiem przechowywania Państwa informacji osobowych), jeśli przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy;
  4. Sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych;
  5. Wycofania Państwa zgody.
Kupując bilety lotnicze, tour operator dostarczy Państwu unikalny kod, którego mogą Państwo użyć przy rejestracji na dany lot. Zalecamy utrzymanie kodu w tajemnicy, ponieważ ujawnianie kodu innym osobom umożliwia im dostęp do Państwa informacji osobowych podanych podczas rejestracji na lot.

Wszelkie zmiany i uaktualnienia niniejszej polityki prywatności opublikowane na stronie internetowej Spółek będą również publikowane w niniejszym dokumencie.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 22 kwietnia 2015 roku.