Ta strona wykorzystuje pliki cookies, w celu zapewnienia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z regulaminem Smallplanet.aero. Dowiedz się więcej o plikach cookies.
Menu Zamknij

Polityka prywatności SmallPlanet.aero

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r. 

 
W niniejszej Polityce „SPA”, „my”, „nasze” i „nas” odnosi się do Small Planet Airlines UAB. W zależności od kontekstu może to oznaczać również Small Planet Airlines Sp.z o.o., Small Planet Airlines GMBH i/lub inną spółkę lub spółki z grupy Small Planet Airlines. 
 
SPA dba o ochronę poufności i prywatności powierzonych nam informacji. W ramach tego podstawowego zobowiązania SPA zobowiązuje się do odpowiedniej ochrony i odpowiedniego wykorzystywania danych osobowych (czasami określanych jako „dane osobowe”, „informacje umożliwiające identyfikację” lub „DO”), które zostały zgromadzone w Internecie. 
 
Zasadniczo naszym zamiarem jest gromadzenie wyłącznie danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez odwiedzających stronę internetową, abyśmy mogli oferować informacje, rezerwację lotów, odprawę i/lub inne usługi dla tych osób lub oferować informacje o możliwościach zatrudnienia. Proszę zapoznać się z niniejszą polityką prywatności („Polityka prywatności”), aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy uzyskane przez nas dane osobowe. 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1 Jakie informacje gromadzimy 
 
Uzyskujemy Państwa dane osobowe, jeśli decydują się Państwo je podać – na przykład, aby kontaktować się przez skrzynki mailowe, dokonać rezerwacji lub odprawy lub nawiązać kontakt z naszą obsługą klienta. W niektórych przypadkach uprzednio podali Państwo SPA swoje dane osobowe (jeśli na przykład wcześniej odwiedzali Państwo stronę). Inne informacje, które zbieramy, będą zależeć od ustawień prywatności Państwa dostawcy mediów społecznościowych (np. Facebook), dlatego należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności lub polityką prywatności odpowiedniego serwisu. 
 
Jeśli udostępniają Państwo SPA swoje dane osobowe, wykorzystamy te informacje w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do innych celów, chyba że uzyskamy Państwa zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub standardy branżowe. Jeśli prześlą nam Państwo curriculum vitae (CV), aby złożyć podanie online o stanowisko w SPA, wykorzystamy Państwa informacje w celu dopasowania Państwa oferty do dostępnych ofert pracy SPA. 
 
W niektórych przypadkach, gdy zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z pewnych usług, tymczasowo przechowujemy Państwa adres e-mail, dopóki nie otrzymamy potwierdzenia podanych informacji w wiadomości e-mail (tj. wysyłamy wiadomość e-mail na adres e-mail podany w ramach rejestracji w celu potwierdzenia wniosku o subskrypcję). 
 
1.2 Na jakich podstawach prawnych wykorzystujemy Państwa dane osobowe 
 
SPA zazwyczaj zbiera tylko dane osobowe niezbędne do spełnienia Państwa żądania. W przypadku uzyskania dodatkowych, opcjonalnych informacji, zostaną Państwo o tym powiadomieni w momencie przekazania tych danych. 
 
Prawo w krajach UE pozwala nam przetwarzać dane osobowe, o ile mamy do tego podstawy prawne. Wymaga również od nas poinformowania Państwa, jakie są to podstawy. W rezultacie podczas przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy opierać się na jednym z następujących warunków przetwarzania: 
 
 • Realizacja umowy: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z umowy; 
 • Obowiązek prawny: gdy jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu spełnienia obowiązku prawnego, takiego jak prowadzenie ewidencji podatkowej lub dostarczanie informacji organowi publicznemu lub organowi ścigania; 
 • Uzasadnione interesy: będziemy przetwarzać Państwa informacje, jeżeli leży to w naszym uzasadnionym interesie w związku z prowadzeniem legalnej działalności, o ile nie przeważają one nad Państwa interesami; lub 
 • Państwa zgoda: w niektórych przypadkach prosimy Państwa o konkretne pozwolenie na przetwarzanie niektórych Państwa danych osobowych i przetwarzamy je w ten sposób wyłącznie, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z SPA pod adresem data.privacy@smallplanet.aero.
 

Przykłady wspomnianych powyżej „uzasadnionych interesów”: 
 
 • Oferowanie informacji i/lub usług osobom, które odwiedzają naszą stronę lub oferowanie informacji o możliwościach zatrudnienia. 
 • Zapobieganie oszustwom lub działalności przestępczej i ochrona naszych systemów informatycznych. 
 • Dostosowanie strony do potrzeb użytkownika i poprawienie wydajności, użyteczności i skuteczności działań SPA w Internecie. 
 • Prowadzenie i analizowanie naszej działalności marketingowej. 
 • Wypełnianie obowiązków wynikających w zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. 
 • Wykonywanie naszych praw podstawowych w UE na mocy art. 16 i 17 Karty praw podstawowych, w tym naszej wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własności. 
 
W niektórych przypadkach gromadzone przez nas dane osobowe będą również zawierać specjalne kategorie danych, takie jak informacje dotyczące różnorodności (w tym dane dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych i innych przekonań o podobnym charakterze, przynależności do związków zawodowych i dane o życiu seksualnym i orientacji seksualnej) lub dane dotyczące zdrowia i dane o zarzucanych lub udowodnionych przestępstwach w każdym przypadku, gdy jest to dozwolone przez prawo. 
 
1.3 Automatyczne gromadzenie danych osobowych 
 
W niektórych przypadkach SPA i usługodawcy SPA używają plików cookies, sygnalizatorów www i innych technologii do automatycznego zbierania określonych typów informacji podczas odwiedzania naszej strony, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail, które możemy wymieniać. Zbiór tych informacji pozwala nam dostosować treści do Państwa potrzeb, poprawić wydajność, użyteczność i skuteczność działań SPA w Internecie oraz mierzyć skuteczność naszych działań marketingowych. 
 
1.3.1 Adresy IP 
Adres IP to numer przypisany do Państwa komputera za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do Internetu. Pozwala komputerom i serwerom rozpoznawać się i komunikować się ze sobą. Adresy IP, z których pochodzą użytkownicy, będą rejestrowane do celów bezpieczeństwa informatycznego i do celów diagnostyki systemu. Informacje te będą również zazwyczaj wykorzystywane w formie zbiorczej do przeprowadzania analizy trendów i wydajności strony internetowej. 
 
1.3.2 Pliki cookies 
Pliki cookies są zazwyczaj umieszczane na Państwa komputerze lub urządzeniu obsługującym Internet za każdym razem, gdy odwiedzają nas Państwo online. Umożliwia to zapamiętywanie Państwa komputera przez stronę i służy wielu celom. 
 
Na niektórych naszych stronach pojawi się baner powiadomień, który wymaga Państwa zgody na zbieranie plików cookies. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, Państwa komputer lub urządzenie obsługujące Internet nie będzie śledzone w związku z działaniami marketingowymi. Dodatkowy typ plików cookies nazywany sesyjnymi plikami cookies może być wymagany dla zapewnienia niezbędnej funkcjonalności. Takie pliki cookies nie będą blokowane przy użyciu banera powiadomień. Państwa wybór zostanie zapisany w pliku cookie i będzie ważny przez 180 dni. Jeśli chcą Państwo cofnąć swój wybór, można to zrobić, usuwając pliki cookies z przeglądarki. 
 
Chociaż większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, mogą Państwo wybrać, czy chcą akceptować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki (często opcja ta znajduje się w menu Narzędzia lub Preferencje przeglądarki). W dowolnym momencie można również usunąć pliki cookies z urządzenia. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookies, korzystanie w pełni z niektórych funkcji naszych witryn internetowych może być niemożliwe. 
 
Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronach takich jak https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 
Inne narzędzia i widgety osób trzecich będą od czasu do czasu używane na naszych poszczególnych stronach internetowych w celu zapewnienia dodatkowej funkcjonalności. W przypadku korzystania z tych narzędzi lub widgetów zazwyczaj umieszczany jest na Państwa urządzeniu plik cookie, aby ułatwić korzystanie z nich, a także zapewnić prawidłowe wyświetlanie interakcji na stronach internetowych. 
 
Pliki cookies same w sobie nie zawierają informacji o Państwa adresie e-mail ani nie identyfikują Państwa osobiście. W naszych raportach analitycznych otrzymamy inne identyfikatory, w tym adresy IP, ale ma to na celu określenie liczby unikalnych użytkowników odwiedzających nasze strony i pochodzenia geograficznego trendów odwiedzających, a nie zidentyfikowanie poszczególnych odwiedzających. 
 
PRZEGLĄDAJĄC NASZE STRONY INTERNETOWE LUB WPROWADZAJĄC SWOJE DANE LOGOWANIA, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO OBSZARÓW ZAREZERWOWANYCH DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA UMIESZCZANIE PRZEZ NAS TYCH PLIKIÓW COOKIES NA PAŃSTWA KOMPUTERZE LUB URZĄDZENIU OBSŁUGUJĄCYM INTERNET. 
 
1.4 Widgety i aplikacje mediów społecznościowych 
 
Strony internetowe SPA zazwyczaj zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji społecznościowych, takich jak przycisk Facebook Like. Te aplikacje społecznościowe będą gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych SPA. Wszelkie dane osobowe podawane za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych będą często gromadzone i wykorzystywane przez innych członków tej aplikacji w mediach społecznościowych, a takie interakcje są regulowane przez politykę prywatności firm, które zapewniają daną aplikację. Nie posiadamy kontroli nad tymi firmami ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności, nie kontrolujemy wykorzystywania przez nie Państwa informacji ani nie ponosimy odpowiedzialności w ym zakresie. 
 
1.5 Dzieci 
 
SPA rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, zwłaszcza w środowisku online. W szczególności nasze witryny nie są specjalnie zaprojektowane dla dzieci w wieku poniżej 13 lat ani do nich kierowane. Zgodnie z naszymi zasadami nigdy świadomie nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji o osobach w wieku poniżej 13 lat, chyba że odbywa się to w ramach świadczenia profesjonalnych usług. 

2. Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych 

2.1 Przekazywanie w ramach grupy spółek SPA 
Udostępniamy Państwa informacje w grupie SPA w ramach międzynarodowych zobowiązań i jeśli jest to wymagane lub pożądane, aby wypełniać nasze prawne i regulacyjne zobowiązania na całym świecie. Pozostałe części grupy SPA są również wykorzystywane do świadczenia usług dla nas i dla Państwa, na przykład hostingu i obsługi aplikacji informatycznych, asystowania przy obsłudze klienta oraz w innych przypadkach wymaganych w celu kontynuowania działalności SPA. 
 
2.2 Przekazywanie osobom trzecim 
 
Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w związku z naszymi uzasadnionymi potrzebami zawodowymi i biznesowymi, w celu realizacji Państwa żądań i/lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub standardy zawodowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat takich osób trzecich, proszę kliknąć na ten link. Ponadto SPA będzie przekazywać pewne dane osobowe poza EOG podmiotom zewnętrznym współpracującym z nami lub w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. SPA może również przechowywać dane osobowe poza EOG. Możemy wysyłać dane osobowe do następujących krajów. Jeśli to zrobimy, Państwa dane osobowe będą nadal chronione na mocy umów, które zawarliśmy z tymi organizacjami spoza EOG, zawierających standardowe klauzule ochrony danych w formie zatwierdzonej przez Komisję Europejską. 
 
SPA nie przekazuje przekazanych przez Państwa danych osobowych osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego. 

3. Wybór 

Zasadniczo nie muszą Państwo przekazywać żadnych danych osobowych SPA, ale będziemy wymagać podania pewnych danych osobowych w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat lotów i/lub innych usług. SPA poprosi również o Państwa zgodę na określone wykorzystywanie Państwa danych osobowych, a Państwo mogą wyrazić zgodę na takie wykorzystywanie lub odmówić wyrażenia takiej zgody. Jeśli zdecydują się Państwo się na konkretne usługi lub komunikację, np. e-newsletter, będą mogli Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym komunikacie. Jeśli zdecydują się Państwo zrezygnować z usługi lub komunikacji, postaramy się szybko usunąć Państwa informacje, chociaż możemy poprosić o dodatkowe informacje, zanim będziemy mogli przetworzyć Państwa prośbę. 
 
Zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Pliki cookies” powyżej, jeśli chcą Państwo uniemożliwić plikom cookies śledzenie Państwa odwiedzin na naszych stronach, mogą Państwo zresetować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookies lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Należy jednak pamiętać, że niektóre części naszych witryn mogą nie działać poprawnie, jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików cookies. 

4. Państwa prawa 

Jeśli SPA przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo następujące prawa: 
 
 • Prawo do dostępu i sprostowania: mają Państwo prawo dostępu do tych danych. Jest to czasem określane jako „Wniosek o dostęp do danych osobowych” (ang. "Subject Access Request"). Jeśli ustalimy, że jesteśmy zobowiązani do podania Państwu danych osobowych, udostępnimy je bezpłatnie. Przed przekazaniem danych osobowych możemy poprosić o dowód tożsamości i wystarczające informacje na temat Państwa interakcji z nami, abyśmy mogli zlokalizować Państwa dane osobowe. Jeśli informacje, które posiadamy na Państwa temat są nieprawidłowe, mają Państwo prawo poprosić nas o skorygowanie wszelkich nieścisłości w danych osobowych. 
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli nie jesteśmy już uprawnieni do korzystania z nich. 
 • Inne prawa: ponadto mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych, jeśli przechowujemy je dłużej, niż jest to konieczne dla naszych uzasadnionych potrzeb zawodowych i biznesowych, w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia ich przetwarzania i/lub uzyskania kopii dotyczących Państwa informacji, które przechowujemy w formie elektronicznej. 
 
Mogą Państwo złożyć wniosek lub skorzystać z tych praw, kontaktując się z SPA pod adresem data.privacy@smallplanet.aero, a my podejmiemy wszelkie uzasadnione i praktyczne starania, aby spełnić Państwa żądanie, o ile jest to zgodne z obowiązującym prawem i standardami branżowymi. 

5. Bezpieczeństwo i integralność danych 

SPA stosuje uzasadnione polityki i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Pomimo najlepszych starań SPA, nie można zagwarantować absolutnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami. Dokładamy najwyższych starań, aby dostęp do Państwa danych osobowych był ograniczony do osób, którym są one niezbędne. Osoby, które mają dostęp do danych, są zobowiązane do zachowania poufności takich informacji. 
 
Dokładamy również wszelkich starań, aby dane osobowe były przechowywane przez taki okres: i) w którym informacje są niezbędne do spełnienia żądania danej osoby, ii) niezbędny w celu spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych, wewnętrznych biznesowych lub wynikających ze stosowanej polityki, lub iii) do czasu, aż dana osoba poprosi o usunięcie informacji. Okres przechowywania danych zależy od szczególnego charakteru informacji i okoliczności, w jakich zebrano informacje; jednak, z zastrzeżeniem wymagań określonych w punkcie i) -iii) powyżej, dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż przez 2 lata.

6. Linki do innych stron internetowych 

Należy pamiętać, że strony internetowe SPA zazwyczaj zawierają linki do innych witryn, w tym witryn prowadzonych przez inne firmy, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności, ale inną polityką prywatności, która często będzie się różnić. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych. 

7. Zmiany niniejszej polityki 

SPA może od czasu do czasu modyfikować niniejszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia naszych obecnych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Po wprowadzeniu zmian w niniejszej polityce zmienimy datę aktualizacji znajdującą się u góry tej strony. Wszelkie zmiany w przetwarzaniu danych osobowych opisane w niniejszej Polityce prywatności będą przekazywane Państwu za pośrednictwem odpowiedniego kanału, w zależności od tego, jak zwykle komunikujemy się z Państwem. 

8. Pytania i egzekwowanie 

SPA zobowiązuje się chronić prywatność Państwa danych osobowych w Internecie. Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące administrowania Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem data.privacy@smallplanet.aero. Mogą Państwo również używać tego adresu do zgłaszania wszelkich wątpliwości dotyczących zgodności z naszą Polityką prywatności. 
 
Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani otrzymaną odpowiedzią, mogą Państwo skierować swoje zastrzeżenia do naszego inspektora ochrony danych, wysyłając e-mail na adres dpo.sp@kpmg.com. Potwierdzimy otrzymanie wiadomości e-mail w ciągu 14 dni i spróbujemy rozwiązać Państwa problem w ciągu jednego miesiąca od otrzymania. Jeżeli problem jest złożony lub zgłoszonych została duża liczba problemów, powiadomimy Państwa, że rozwiązanie problemu potrwa dłużej niż miesiąc i będziemy starać się rozwiązać go w ciągu trzech miesięcy od pierwszego zgłoszenia problemu. Możemy przyjąć Państwa zastrzeżenie (i w takim przypadku wdrożyć jeden ze środków wymienionych w sekcji „Państwa prawa” powyżej) lub możemy odrzucić Państwa zastrzeżenie z uzasadnionych powodów. 
W każdym razie zawsze mają Państwo prawo złożyć skargę do lokalnego organu regulacyjnego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.