Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su Smallplanet.aero slapukų politika. Daugiau apie slapukus

Privatumo politika

Small Planet Airlines UAB, į/k 300659612, registruota adresu J. Basanavičiaus g. 15, LT-03108, Vilnius, Small Planet Airlines Sp. z o.o., į/k 0000342451, registruota adresu Krakowiakow g. 48, Varšuva 02-255, Lenkija, Small Planet Airlines GmbH, į/k HRB 167252 B, registruota adresu Hauptstrasse 20, Berlynas, Vokietija ir Small Planet Airlines Thailand, registruota adresu 399 Intercharge Building, 21-as aukštas, Unit 2105, Sukumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkokas, 10110, Tailandas

(toliau kartu – Bendrovės) įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą, t.y. užtikrina Jūsų Bendrovėms pateiktų asmens duomenų (toliau - Duomenys) apsaugą pagal Bendrovėms taikytinus ir galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Bendrovės renka Duomenis, kuriuos sudaro Jūsų ir (ar) Jūsų atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys (išdavimo data, vieta, galiojimo data, numeris), kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys, informacija apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tiems keleiviams, kurie turi tokių poreikių). Jūs šiuos Duomenis savanoriškai pateikiate naudodamiesi Bendrovių elektroninėmis paslaugomis:
 
  • Web Check-in (toliau – WCI) paslauga, kuri skirta Jums, jeigu norite (i) užsiregistruoti į vienos iš Bendrovių vykdomą skrydį internetu, (ii) išsirinkti sėdėjimo vietą, (iii) užsisakyti išankstinį maitinimą, (iv) užsisakyti papildomą vietą kojoms, (v) užsisakyti papildomą bagažą, (vi) užsisakyti papildomos įrangos gabenimą, (vii) užsisakyti greitąją patikrą, (viii) užsisakyti oro uosto verslo klubą.
  • Customer Claims Management System (toliau – CCMS) paslauga, kuri skirta Jums, jeigu turite kokių nors nusiskundimų Bendrovių suteiktų paslaugų kokybe ir dėl to norite pateikti pretenziją. Bendrovės suteikia galimybę pateikti pretenziją elektroniniu būdu, naudojantis minėta CCMS paslauga.
  • Bendrovės taip pat renka Duomenis, kuriuos Jūs, reikšdamas/-a pretenziją, savanoriškai pateikiate elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu ar tiesiogiai atvykę į Bendroves. Minėtais būdais gauti Duomenys bus patalpinti ir saugomi CCMS duomenų bazėje.
Jūsų Duomenys bus naudojami atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu Jūs juos pateikiate:
 
  • Naudojantis WCI paslauga gauti duomenys bus naudojami ir išsaugomi tam, kad būtų patenkinti Jūsų aukščiau nurodyti pageidavimai (žr. „Bendrovių renkami duomenys), taip pat šiais tikslais: (i) susisiekti su Jumis pasikeitus vienos iš Bendrovių vykdomo skrydžio laikui arba tokį skrydį atšaukus, (ii) kredito arba kitos mokėjimo kortelės patvirtinimui ir (ar) patikrinimui, (iii) imigracijos, muitinės kontrolės apsaugai, (iv) saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir teisiniais tikslais, (v) statistikos analizėms, (vi) auditui.  Be to, Bendrovės gali perduoti Duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovių vardu veikia kaip duomenų tvarkytojai.
  • Naudojantis CCMS paslauga gauti duomenys bus naudojami ir išsaugomi tam, (i) kad būtų išnagrinėta pateikta pretenzija, (ii) kad Bendrovės galėtų susisiekti su Jumis ir pateikti atsakymą į Jūsų pateiktą pretenziją, (iii) kad Bendrovės galėtų susiekti su Jumis, jeigu reikėtų papildomos informacijos dėl pretenzijos nagrinėjimo, (iv) kad Bendrovės galėtų susisiekti su Jumis siekiant kompensuoti patirtus nuostolius, (v) kad Bendrovės galėtų kompensuoti patirtus nuostolius, (vi) teisiniais tikslais, (vii) statistikos analizėms, (viii) auditui.
Pateikdami mums savo Duomenis, Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad Bendrovės apdorotų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos ir susijusių įstatymų bei reglamentų, įskaitant Bendrovių įgaliotų darbuotojų prieigą prie Jūsų Duomenų dėl jų valdymo ir tvarkymo aukščiau nurodytais tikslais (žr. Duomenų naudojimo tikslai).
 
Bendrovės tvarko Jūsų Duomenis vadovaujantis galiojančiais ir Bendrovėms taikomais teisės aktais bei Jūsų savanorišku sutikimu.
 
Jūsų duomenys yra saugomi Bendrovių WCI ar CCMS sistemose. Jeigu pageidaujate gauti informaciją apie savo, kaip keleivio registracijos įrašus ar bet kurią kitą informaciją, saugomą Bendrovių, apie Duomenų apdorojimą ir Duomenų apdorojimo subjektus (jei tokių yra), arba jeigu pageidaujate, kad jūsų Duomenys būtų pakeisti arba ištrinti, prašome kreiptis į Bendroves.
 
Jūs turite teisę atsisakyti pateikti Duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote (i) savo pretenzijos dėl Bendrovių teikiamų paslaugų kokybės, (ii) galimybės naudotis WCI paslauga, kadangi Duomenys yra būtini siekiant išnagrinėti pretenziją arba suteikti minėtas paslaugas (žr. Bendrovių rekami duomenys).
Duomenų atskleidimas kitoms šalims gali būti būtinas, siekiant užtikrinti Jūsų reikalaujamą sklandų produktų, paslaugų ir informacijos tiekimą. Dėl šių ir anksčiau paminėtų tikslų (žr. „Duomenų naudojimo tikslai“) Bendrovės gali suteikti atitinkamus Duomenis kitoms šalims, kurios apdoroja Bendrovių surinktus Duomenis, šioje politikoje nurodytais tikslais ar kitais Jūsų patvirtintais tikslais.
 
Tokiu būdu laikoma, kad Jūs esate įspėtas ir sutinkate su šiuo Duomenų atskleidimu be papildomų įspėjimų dėl tokio Jūsų duomenų atskleidimo Bendrovių įgaliotai duomenis apdorojančiai šaliai. Bendrovės neprisiima atsakomybės dėl bet kokios žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Jūsų Duomenimis, kaip nurodyta aukščiau, tiek, kiek tai leidžia privalomi atitinkami įstatymai.
 
Mes taip pat galime jūsų Duomenis perduoti vyriausybinėms institucijoms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal taikomus įstatymus.
 
Bendrovės imasi visų protingų techninių ir apsaugos priemonių, siekdamos užtikrinti saugų Jūsų Duomenų laikymą ir apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimosi ir klastojimo ar neteisėto pašalinimo. Ypatingą dėmesį skiriame saugiam asmens ir finansinių duomenų perdavimui. Šie duomenys yra perduodami iš Jūsų kompiuterio į Small Planet Airlines UAB rezervacijos serverį per saugius užšifruotus komunikacijos kanalus.
Jūs turite teisę:
 
  1. Žinoti apie savo Duomenų tvarkymą;
  2. Susipažinti su savo Duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Duomenų tvarkymo veiksmus, kai Duomenus tvarkomi nesilaikant Bendrovėms taikytinų ir galiojančių teisės aktų nuostatų;
  4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Duomenys.
Perkant skrydžio bilietą, kelionės organizatorius Jums suteiks unikalų kodą, kurį galėsite panaudoti registracijos į skrydį metu. Mes rekomenduojame išlaikyti šio kodo konfidencialumą, kadangi kodo atskleidimas kitiems asmenims gali suteikti jiems prieigą prie Jūsų rezervacijos metu pateiktų duomenų.
 
Visi pakeitimai, atnaujinimai, susiję su Bendrovių internetiniame puslapyje patalpinta privatumo politika, yra ir bus skelbiami šiame puslapyje.
 
Ši privatumo politika įsigaliojo 2015-04-22.